top of page

Coloring

Att färgsätta ett rum är viktigt men kan vara utmanande eftersom människor uppfattar färg på olika sätt.

Vår erfarenhet av färgsättning är våra kunder ser ibland med andra ögon och hur ögonen uppfattar nyanser varierar. Färg kan också påverkas av luktsinnet.

För att göra färglära mindre komplicerat, kan följande punkter vara till hjälp:

 1. Provmåla olika kulörer tillsammans med andra färger och material för att se hur de förhåller sig till omgivningen och olika ljusförhållanden.

 2. Tänk på helheten i rummet och överväg vilka andra element som kommer att finnas där. Undvik att bara välja vitt för att undvika missanpassning eller en känsla av oro. Det är viktigt att genomtänkt överväga färgvalet.

KONTRAST

Ljushets kontrast

Simultan kontrast
Färg påverkas av färgerna i dess omgivning.
Sätts två färger tillsammans kommer de se annorlunda ut än när det stod för sig själv

Färglära handlar om hur färger interagerar och påverkar varandra, både vetenskapligt och konstnärligt. För att definiera en färgs nyans används vetenskapliga verktyg som det NCS-systemet.

Konstnärligt sett förlitar vi oss på ögonen för att bedöma en färg. Detta görs genom att observera färger i förhållande till varandra. För att skapa en önskad känsla med färgen, kan vi använda olika färgblandningssystem. Ett exempel är ITTENS 7 FÄRGKONTRASTER:

 1. Färgens egen styrka och kontrast

 2. Komplementfärger

 3. Kall-varm kontrast

 4. Ljushetskontrast

 5. Simultankontrast

 6. Intensitetskontrast

 7. Kvantitetskontrast

Att färgsätta ett rum är viktigt men kan vara utmanande eftersom människor uppfattar färg olika. Vår erfarenhet av färg och hur ögonen uppfattar nyanser varierar. Färg kan också påverkas av luktsinnet.

För att göra färglära mindre komplicerat, kan följande punkter vara till hjälp:

 1. Provmåla olika kulörer tillsammans med andra färger och material för att se hur de förhåller sig till omgivningen och olika ljusförhållanden.

 2. Tänk på helheten i rummet och överväg vilka andra element som kommer att finnas där. Undvik att bara välja vitt för att undvika missanpassning eller en känsla av oro. Det är viktigt att genomtänkt överväga färgvalet.

bottom of page